klasyczny a współczesny cykl koniunkturalny
   
 • pride fighting championships
 • mtz 82 ksiazka serwisowa
 • uprawnienia ciagnikiem polu
 • nmp parafia
 • croatia adriatic sea
 • Boże Narodzenie i Adwent
  Klasycyzm w sztuce XX wieku
  klasyczne meble kuchenne zdjęcia
  klasyczne szablony Power Point
  klasyczna muzyka hiszpańska nuty
  Klasycy filozofii r Palacz ebook
  klasyczne kino akcji lat 80
  Klasycyzm Rzeźba zdjęcia i opisy
    Boże Narodzenie i Adwent

  Temat: Makroekonomia 2008/09
  [edt]dla osob korzystajacych z archiwum dodam ze od 2008/09 mamy makre na III roku, wczesniejsze roczniki mialy na II roku, wiec moze material byc rozny
  //parachutes

  Dziś na ćwiczeniach dr Stefański podał przykładowe pytania jakie mogą się pojawić na kole:

  1. Metody liczenia PKB.
  2. Realne i nominalne kategorie makroekonomiczne oraz metody ich przeliczenia.
  3. Mierniki dobrobytu i porównanie międzynarodowe.
  4. Warunki równowagi i makroekonomicznej.
  5. Czynniki wzrostu gospodarczego.
  6. Model wzrostu Kaleckiego.
  7. Jednoczynnikowy model wzrostu gosp.
  8. Dwuczynnikowy model wzrostu gosp.
  9. Wpływ postępu technicznego na wzrost gosp. i poziom zamożności.
  10. Model współczesnego cyklu koniunkturalnego.
  11. Model klasycznego cyklu koniunkturalnego.
  12. Cykl Kondratiewa.
  13. Model mnożnika- akceleratora.
  14. Neoklasyczne koncepcje wahań koniunkturalnych.
  15. Równowaga na rynku prac.
  16. Rodzaje bezrobocia.
  17. Bezrobocie stukturalne (pamiętać o bezrobociu dobrowolnym).
  18. Naturalna stopa bezrobocia.
  19. Przyczyny bezrobocia przymusowego.
  21. Wpływ koniunktury gospodarczej na rynek pracy.
  21. Koszty bezrobocia.
  22. Polityka państwa, a rynek pracy.

  Mile widziane: wykresy, wzory, przykłady liczbowe (liczenie PKB i mnożnik- akcelerator), przykłady gospodarki polskiej i światowej (np. stopa bezrobocia w Malezji), odpowiedzi krótkie, acz na temat.

  Zabrać: siebie z kartką A4 i długopisem.

  Pisać wyraźnie, co drugą kratkę.
  Źródło: wt.ekonomiczny.net/viewtopic.php?t=1452  Temat: Dr Brzeziński - Pytania z egzaminów
  Przydałoby się uporządkować dział z ekonomii.


  Dla zainteresowanych pytania z terminu zerowego z dziś,tj 12.05:

  Pytania z podręcznika:

  1)Rynek pieniężno-kredytowy. Kreacja pieniądza kredytowego.
  2)Podstawowe rodzaje kosztów. Zysk księgowy i ekonomiczny.

  Pytania z wykładów:

  3)Produkt Krajowy Brutto ( produkcja globalna, wartość przeniesienia i wartość dodana,metody obliczeń - zasobowo kosztowa i wydatkowa )
  4)Cykle koniunkturalne. Mechanizm cykli. Cykl klasyczny i współczesny ( definicja, rodzaje i modele cykli, mechanizm, porówanie cyklu klasycznego i współczesnego ).

  Do tego były materiały pomocnicze w postaci małej tabelki o cyklach i modelu uproszczonego o mnożniku i akceleratorze i 2 wzorki z wyjaśnieniem symboli.

  Generalnie było jak miało być - z tych 4 pytań były 3 do wyboru.
  pozdro!  Pytania z dzisiaj (14.V):
  A. Pytania z Książki

  1) Cenowa i dochodowa elastyczność popytu. Rodzaje elastyczności.

  2) Papiery wartościowe ich rodzaje, zasady organizacji i funkcjonowania giełdy papierów wartościowych.

  B. Pytania z Wykładów

  3) Równowaga gospodarcza. Oszczędności i inwestycje - mnożnik inwestycyjny, akcelerator.

  4) Podstawowe mechanizmy gospodarki komenderowanej


  Kto wrzuci pytania z 16.06 lub 25.06?
  Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=1325


  Temat: TERMIN ZEROWY ..
  witam:)

  Na dzisiejszym wykładzie o 17.15 dr Brzeziński mówił o cenie, pieniądzu, inflacji.

  Dla zainteresowanych pytania z terminu zerowego z dziś,tj 12.05:

  Pytania z podręcznika:

  1)Rynek pieniężno-kredytowy. Kreacja pieniądza kredytowego.
  2)Podstawowe rodzaje kosztów. Zysk księgowy i ekonomiczny.

  Pytania z wykładów:

  3)Produkt Krajowy Brutto ( produkcja globalna, wartość przeniesienia i wartość dodana,metody obliczeń - zasobowo kosztowa i wydatkowa )
  4)Cykle koniunkturalne. Mechanizm cykli. Cykl klasyczny i współczesny ( definicja, rodzaje i modele cykli, mechanizm, porówanie cyklu klasycznego i współczesnego ).

  Do tego były materiały pomocnicze w postaci małej tabelki o cyklach i modelu uproszczonego o mnożniku i akceleratorze i 2 wzorki z wyjaśnieniem symboli.

  Generalnie było jak miało być - z tych 4 pytań były 3 do wyboru.
  pozdro!
  Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=1203


  Temat: egzamin 23 czerwca
  czyli 21.06 NA PEWNO nie bedzie pytania 12 z listy- 12.(cykle koniunkturalne . Morfologia cyklu. Mechanizm cykli . Cykl klasyczny i wspolczesny. Cykl wyborczy). Cykl koniunkturalny (pojęcie cyklu koniunkturalnego, rodzaje wahań cyklicznych, cykl a wzrost gospodarczy. Wybrana teoria wahan cyklicznych )???

  a co z pytaniem 13? 13.Interwecjonizm w gospodarce. (Interwecjonizm w cyklu koniunkturalnym. Przenoszenie wahań koniunkturalnych- stabilizacja cyklu przy pomocy handlu zagranicznego) - czyli stabilizacja cyklu?? to nas obowiazuje??
  Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2086


  Temat: Opracowanie pytań z EKONOMII
  1. Ograniczoność zasobów, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny, Granica możliwości produkcyjnych.
  3. Rynek, popyt, podaż (pojęcie i klasyfikacje rynków, popyt i czynniki go określające, podaż i czynniki ją określające, cena równowagi rynkowej.
  4. Elastyczność popytu i podaży (cenowa elastyczność popytu, mieszana cenowa elastyczność popytu, dochodowa elastyczność popytu, cenowa elastyczność podaży).
  5.Podstawy wyboru struktury konsumpcji bieżącej (dochód a skłonność do konsumpcji, czynniki pozadochodowe a konsumpcja).
  6. Przedsiębiorstwo (pojecie i rodzaje przedsiębiorstw) Cele działalności przedsiębiorstw.
  7. Analiza kosztów produkcji (koszty w okresie krótkim, koszty w okresie długim, równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej).
  8. Metody obliczania PKB (model ruchu okrężnego). Tutaj dopisać: ujęcie wydatkowe i ujęcie zasobowo - kosztowe - wykład.
  9.Determinanty dochodu narodowego (pojecie i mechanizm równowagi, równość inwestycji i oszczędności, mnożnik) (Równowaga gospodarcza. Oszczędności i inwestycje - mnożnik inwestycyjny).
  10. (Systemy społeczno-gospodarcze. Czynniki kształtujące wybór typu gospodarki. Zmiany systemu społeczno-gospodarczego).
  11. Wzrost gospodarczy. (pojęcie i mierniki wzrostu gospodarczego, czynniki wzrostu gospodarczego) (PKB, wzrost gospodarczy - wybrane modele wzrostu, Modele gospodarki. Podstawowe mechanizmy gospodarki komenderowanej)
  12. Cykle koniunkturalne. Morfologia cykli. Mechanizm cykli. Cykl klasyczny i współczesny. Cykl wyborczy).Cykl koniunkturalny (pojęcie cyklu koniunkturalnego, rodzaje wahań cyklicznych. Wybrana teoria wahań cyklicznych).
  13. Interwencjonizm w gospodarce. (Interwencjonizm w cyklu koniunkturalnym. Przenoszenie wahań koniunkturalnych - stabilizacja cyklu przy pomocy handlu zagranicznego)
  14. Inflacja, główne teorie inflacji, Inflacja a bezrobocie. Koncepcja krzywej Phillipsa.
  15. Bezrobocie i inflacja (pojęcie i rodzaje bezrobocia, pojęcie i rodzaje inflacji. Inflacja i bezrobocie w cyklu wyborczym)
  16. Polityka fiskalna- budżet państwa(Polityka fiskalna-budżet państwa)
  17. (Polityka pieniężna banku centralnego. Narzędzia. baza monetarna. Podaż pieniądza) Pieniądz. Polityka monetarna.
  18. Banki i ich funkcje. Czynniki determinujące podaż pieniądza. równowaga na rynku pieniężnym.
  20. (Ekorozwój i globalizacja)

  To jest ostateczna wersja pytań, którą podawał dr w poniedziałek.
  Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2483


  Temat: Opracowanie pytań z EKONOMII
  Mam pytanie, czy w tym roku obowiązuje ta sama lista pytań, co rok temu?

  1. Ograniczoność zasobów, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny. Granica możliwości produkcyjnych
  2. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej
  3. Rynek, popyt, podaż. Cena równowagi rynkowej
  4. Elastyczność popytu i podaży.
  5. Podstawy wyboru struktury konsumpcji bieżącej
  6. Przedsiębiorstwo
  7. Analiza kosztów produkcji ( w okresie krótkim, długim, równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej)
  8. Metody obliczania PKB
  9. Determinanty dochodu narodowego (Równowaga gosp. Oszczędność i inwestycja- mnożnik inwestycyjny, akcelerator)
  10. 10. Syst. Społ-gosp. Czynniki kształtujące wybór wypu gospodarki. Zmiany systemu społ-gosp
  11. Wzrost gospodarczy (PKB. Wzrost gosp-wybrane modele wzrostu. Modele gospodarki. Podstawowe mechanizmy gosp. Komenderowanej)
  12. Cykle koniuntualne. Morfologia cykli. Mechanizm cykli. Cykl klasyczny i współczesny. Cykl wyborczy. Cykl koniunkturalny (pojęcie cyklu koninkt. Rodzaje wahań cyklicznych, cykl a wzrost gosp. Wybrana teoria wahań cyklicznych.
  13. Interwencjonizm w gosp.
  14. Inflacja (inflacja, rodzaje, mechanizmy, pętla inflacyjna
  15. Bezrobocie i inflacja
  16. Polityka fiskalna-budżet państwa, Polityka fiskalna-budżet państwa
  17. Polityka pieniężna banku centralnego. Narzędzia. Baza monetarna. Podaż pieniądza. Pieniądz. Polityka monetarna.
  18. Banki i ich funkcje. Czynniki determinujące podaż pieniądza. Równowaga na rynku pieniężnym
  19. Handel zagraniczny-polityka handlowa. Teorie handlu zagranicznego. Handel międzynarodowy. Wybrane narzędzia polityki handlowej.
  20. Globalizacja procesów gospodarczych. Ekorozwój i globalizacja
  Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2483


  Temat: Pytanie o egzamin
  W ub. roku dr Brzeziński podał zagadnienia do egzaminu:


  ZAOCZNE STUDIUM PRAWA
  ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

  1) Przedmiot i metody ekonomii. Zasoby, proces gospodarowania, wybór. koszt alternatywny. Mikro – i makroekonomia.
  2) Granica możliwości produkcyjnych. (Prawo malejących przychodów).
  3) Rynek, podział rynków, modele rynków.
  4) Pojęcie ceny i jej funkcje. Ceny maksymalne i minimalne. (Ceny realne i nominalne).
  5) Popyt – prawo popytu. Podaż – prawo podaży. (Popyt – prawo popytu. Podaż – prawo podaży).
  6) Determinanty niecenowe popytu i podaży.
  7) Równowaga rynkowa.
  Przedsiębiorstwo i jego majątek. Formy własności przedsiębiorstwa. (Przedsiębiorstwo i jego majątek. Formy własności przedsiębiorstwa).
  9) Korporacje międzynarodowe. Korzyści i straty wynikające z ich funkcjonowania.
  10) Cenowa i dochodowa elastyczność popytu. Rodzaje elastyczności.
  11) Użyteczność marginalna a użyteczność całkowita. Optimum konsumenta. (Użyteczność marginalna a użyteczność całkowita. Optimum konsumenta).
  12) Rynek pieniężno – kredytowy. Kreacja pieniądza kredytowego.
  13) Papiery wartościowe ich rodzaje, zasady organizacji i funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. (Papiery wartościowe ich rodzaje, zasady organizacji i funkcjonowania giełdy papierów wartościowych).
  14) Podstawowe rodzaje kosztów. Zysk księgowy i zysk ekonomiczny.
  15) Prawo malejących przychodów a korzyści skali.
  16) Optimum przedsiębiorstwa (technologiczne i ekonomiczne). (Optimum przedsiębiorstwa (technologiczne i ekonomiczne).
  17) PKB. Wzrost gospodarczy – wybrane modele wzrostu. Modele gospodarki.
  18) (Równowaga gospodarcza. Oszczędności i inwestycje – mnożnik inwestycyjny, akcelerator.)
  19) (Systemy społeczno-gospodarcze. Czynniki kształtujące wybór typu gospodarki)
  20) (Zmiany systemu społeczno-gospodarczego)
  21) (Podstawowe mechanizmy gospodarki komenderowanej)
  22) (Cykle koniunkturalne. Morfologia cykli. Mechanizm cykli. Cykl klasyczny i współczesny. Cykl wyborczy)
  23) Interwencjonizm w gospodarce. (Interwencjonizm w gospodarce)
  24) Inflacja, rodzaje i przyczyny inflacji (inflacja jako cel polityki pieniężnej).
  25) Bezrobocie i inflacja.
  26) Polityka fiskalna – budżet państwa. (Polityka fiskalna – budżet państwa)
  27) (Polityka pieniężna banku centralnego. Narzędzia. Baza monetarna. Podaż pieniądza.)
  28) (Handel zagraniczny – polityka handlowa). Handel zagraniczny – polityka handlowa. (Teorie handlu zagranicznego)
  29) Bilans płatniczy. Zdolność do spłaty długów zagranicznych.
  30) Globalizacja. Ekorozwój.
  Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2914


  Temat: 14.07.2007 co i jak? ? ?
  Obowiązują zagadnienia, które podał pan dr, a nie te, które dostępne były razem ze skryptem na www.o2.pl. I wygląda to tak:

  2) Granica możliwości produkcyjnych.
  3) Rynek, podział rynków, modele rynków
  4) Pojęcie ceny i jej funkcje. Ceny maksymalne i minimalne.
  5) Popyt – prawo popytu. Podaż – prawo podaży.
  6) Determinanty niecenowe popytu i podaży.
  7) Równowaga rynkowa
  Przedsiębiorstwo i jego majątek. Formy własności przedsiębiorstwa.
  9) Korporacje międzynarodowe. Korzyści i straty wynikające z ich funkcjonowania.
  10) Cenowa i dochodowa elastyczność popytu. Rodzaje elastyczności.
  11) Użyteczność marginalna a użyteczność całkowita. Optimum konsumenta. - osobno
  12) Rynek pieniężno – kredytowy. Kreacja pieniądza kredytowego.
  13) Papiery wartościowe – ich rodzaje. Zasady organizacji i funkcjonowania giełdy papierów wartościowych.
  14) Podstawowe rodzaje kosztów. Zysk księgowy i zysk ekonomiczny.
  15) Prawo malejących przychodów a korzyści skali.
  16) Optimum przedsiębiorstwa (technologiczne i ekonomiczne)
  17) PKB. Wzrost gospodarczy – wybrane modele wzrostu. Modele gospodarki.
  18) Równowaga gospodarcza. Oszczędności i inwestycje – mnożnik inwestycyjny.
  19) Systemy społeczno – gospodarcze. Czynniki kształtujące wybór typu gospodarki.
  20) Zmiany systemu społeczno – gospodarczego
  21) Podstawowe mechanizmy gospodarki komenderowanej
  22) Cykle koniunkturalne. Morfologia cykli. Mechanizm cykli. Cykl klasyczny i współczesny. Cykl wyborczy. – osobno
  24) Interwencjonizm w cyklu koniunkturalnym. Przenoszenie wahań koniunkturalnych – stabilizacja cyklu przy pomocy handlu zagranicznego.
  25) Inflacja, rodzaje i przyczyny inflacji.
  26) Bezrobocie i inflacja
  27) Polityka fiskalna – budżet państwa.
  28) Polityka pieniężna banku centralnego. Narzędzia. Baza monetarna. Podaż pieniądza.
  29) Handel zagraniczny – polityka handlowa
  30) Bilans płatniczy. Zdolność do spłaty długów zagranicznych.

  Pozdrawiam
  Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=1338


  Temat: Zagadnienia na egzamin 2008
  nieeeee no Michał...zajechałes nieźle..
  z tymi poklonami:D

  [ Dodano: 2008-04-07, 21:49 ]
  ZAOCZNE STUDIUM PRAWA
  ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

  1.Ograniczoność zasobów, racjonalnośc gospodarowania, i rachunek ekonomiczny. Granica mozliwosci produkcyjnych)
  2.Charakterystyka gospodarki planowanej
  3.Rynek, popyt, podaż (pojęcie i klasyfikacja rynków,popyt i czynniki go okreslajace. Cena rownowagi rynkowej)
  4.Elastyczność popytu i podazy (cenowa elastyczność popytu, mieszana cenowa elastycznośc popytu. Dochodowa elastycznośc popytu, cenowa elastycznośc podazy)
  5.Podstawy wyboru struktury konsumpcji bieżącej ( dochód a sklonnosc do konsumpcji, czynniki pozadochodwe a konsumpcja, optymilizacja konsumpcji w czasie)
  6.Przedsiebiorstwo (pojęcie i rodzaje), Cele działalnosci przedsiebiorstw
  7.Analiza kosztów produkcji (koszty w okresie krotkim, koszty w okresie dlugim, rownowaga przeedsiebiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej)
  8.Metody obliczania produktu krajowego brutto (model ruchu okreżnego, metoda sumowania produktów, metoda sumowania dochodów, metoda sumowania wydatków)
  9.Determinanty dochodu narodowego (pojęcie i mechanizm rownowagi, funkcja konsumpcji, równość inwestycji i oszczednosci, mnożnik) ( Równowaga gospodarcza, Oszczednosci i inwestycje -mnoznik inwestycyjne , akcelerator)
  10.Systemy spoleczno- gospodarcze.Czynniki kształtujace wybór typu gospodarki. Zmiany systemu spoleczno-gospodarczego
  11.Wzrost gospodarczy (pojęcie i mierniki wzrostu gospodarczego , czynniki wzrostu gospodarczego)
  (PKB Wzrost gospodarczy -wybrane modele wzrostu. Modele gospodarki Podstawowe mechanizmy gospodarki komenderowanej)
  12.(cykle koniunkturalne . Morfologia cyklu. Mechanizm cykli . Cykl klasyczny i wspolczesny. Cykl wyborczy). Cykl koniunkturalny (pojęcie cyklu koniunkturalnego, rodzaje wahań cyklicznych, cykl a wzrost gospodarczy. Wybrana teoria wahan cyklicznych ).
  13.Interwecjonizm w gospodarce. (Interwecjonizm w cyklu koniunkturalnym. Przenoszenie wahań koniunkturalnych- stabilizacja cyklu przy pomocy handlu zagranicznego)
  14.Inflacja, głowne teorie inflacji. Inflacja a bezrobocie . Koncepcja krzywej Pchilipsa. (Inflacja, rodzaje, mechanizmy inflacji, tzw „petla inflacyjna”
  15.Bezrobocie i inflacja (pojęcie i rodzaje bezrobocia, pojęcie i rodzaje inflacji. Inflacja i bezrobocie w cyklu wyborczym)
  16.Polityka fiskalna – budżet panstwa. (polityka fiskalna -budżet panstwa)
  17.Polityka pienieżna banku centralnego. Narzedzia.baza monetarna. Podaz pieniadza. ) Pieniadz. Polityka monetarna
  18.Banki i ich funkcje. Czynniki determinujace podaż pieniądza Równowaga na rynku pienieznym
  19.(handel zagraniczny- polityka zagraniczna. Teoria handlu zagranicznego) Handel miedzynarodowy Wybrane narzedzia polityki zagranicznej
  20.Globalizacja procesów gospodarczych (Ekorozwoj i globalizacja)  pytania podane w nawiasach wykład
  pytania podane bez nawiasów- podrecznik
  podania podane bez i z nawiasami- podrecznik + wykład
  Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2016   
    Home
  KLM Bristol
  KLM Beijing
   
   
  Gdy przyjdzie dzień sądu, nie zapytają nas o to, cośmy czytali, lecz cośmy czynili. Tomasz a Kempis
  Divitiae apud sapientem virum in servitute sunt, apud stultum in imperio - bogactwa u mądrego są na służbie, a u głupiego przy władzy. Seneka
  Aby kobiety gubić, trzeba kobiety lubić. Jan Sztaudynger
  Zostaniecie tylko we dwoje: Bóg na niebie i ty na ziemi. Jerzy Liebert
  Gdyby człowiek zdał sobie sprawę z tego jak nędzna jest istota z pewnością popełniłby samobójstwo. . . Friedrich Nietzsche